• Havnerydding
  Låsbar container settes ut 5.-9. mai. Rydd eget og andres maritime rot. Sett det ved siden av containeren. NB. Ikke husholdningsavfall!
 • Årsmøte
  Vi innkaller til Årsmøte for driftsåret 2016. Årsmøtet finner sted på Friedheim, onsdag 22.03.2017 kl.19.00 Årsmøtepapirer er sendt i posten eller på e-mail.
 • Informasjon fra KNBF
  For å bidra til økt trygghet for våre medlemmer har KNBF inngått en ny avtale med Telenor Kystradio. Telenor Kystradio drifter og operer kystradiotjenesten i Norge, […]
 • Opplag og vinterklargjøring
  Medlemmer som benytter seg av tilbudet om vinteropplag må melde fra til styret. Vann på bryggene vil bli stengt i nær fremtid på grunn av frostfare! […]