• Opplag og vinterklargjøring
    Medlemmer som benytter seg av tilbudet om vinteropplag må melde fra til styret. Vann på bryggene vil bli stengt i nær fremtid på grunn av frostfare! […]