Forsøpling

Tyveri
25. september 2017

For å få et enda triveligere havnemiljø ønsker vi opprydning ved utsetningsrampen. Eiere av båter i opplag der bes derfor fjerne dem.