Havnerydding

Årsmøte
1. mars 2017
Priser ved bytte fra fast plass til sesongpris
2. mai 2017

Låsbar container settes ut 5.-9. mai. Rydd eget og andres maritime rot. Sett det ved siden av containeren. NB. Ikke husholdningsavfall!