Rampe

Bruk av rampe

Det finnes en rampe innerst i havnen. Den tilhører ikke foreningen og brukes på eget ansvar.