Informasjon

Havnerydding

Låsbar container settes ut 5. – 10. mai. Rydd eget og andres maritime rot. NB. Ikke husholdningsavfall