Priser

SBF Prisliste 2019

Justeres med KPI iht årsmøtevedtak 2015 (3,5 prosent siste år, des-des),

Ant. plasser Innskudd 2018 Eksord tillegg 19/21 Innskudd 2019 Bryggeavg. Medl. kont. * Årsavg. fast medl.* Sesongplass 1.5 – 30.9
Grunntvannsplass 30 10.075 1.050 11.125 1.425 1.325 2.750 3.525
Grunntvannsplass m/bom 33 11.375 1.150 12.525 1.650 1.325 2.975 3.925
Dypvann molo/trebrygge 37 12.600 1.250 13.850 1.875 1.325 3.200 4.275
Fl.brygge 2,5 / 5 u gangbom 4 12.100 1.250 13.350 1.775 1.325 3.100 4.300
Fl.brygge 2,5 / 5 3 12.500 1.250 1.3750 1.800 1.325 3.125 4.800
Fl.brygge 3,0 / 5 u gangbom 2 14.200 1.375 15.575 2.000 1.325 3.325 4.775
Fl.brygge 3,0 / 5 7 14.575 1.400 15.975 2.125 1.325 3.450 4.925
Fl.brygge 3,0 / 6 7 14.775 1.400 16.175 2.225 1.325 3.550 5.050
Fl.brygge 3,5 / 5 2 16.700 1.550 18.250 2.325 1.325 3.650 5.725
Fl.brygge 3,5 / 6 32 16.875 1.575 18.450 2.425 1.325 3.750 5.925
Fl.brygge 3,5 / 7 17 17.200 1.600 18.800 2.525 1.325 3.850 6.025
Fl.brygge 3,5 / 8 9 17.725 1.625 19.350 2.625 1.325 3.950 6.125
Fl.brygge 4,0 / 7 3 19.275 1.750 21.025 2.775 1.325 4.100 6.575
Fl.brygge 4,0 / 8 27 19.800 1.775 21.575 2.875 1.325 4.200 6.675
Fl.brygge 4,5 / 8 1 21.950 1.950 23.900 3.200 1.325 4.525 7.525
Fl.brygge 4,5 / 10 8 22.800 2.025 2.4825 3.325 1.325 4.650 7.725
Fl.brygge 7,5 / 10 / 14 spes (Bruker har innbet. 17.915 ekstra) 1 29.700 2.525 32.225 4.325 1.325 5.650 17.900
Sum båtplasser på bryggene 223
Jolleplass+ (inneklemte plasser) 11 1600
Jolleplass på K-brygga 11 1100
Kajakkplass på D- og J-brygge 36 500

* Kontingenten tillegges KNBF medlemskontingent med 150 kr

Andre priser

Ikke oppmøte v/vakt 1.350 kr
Frikjøp av vakt 1.025 kr
Kranutleie, medlem 500 kr
Kranutleie, andre 1.250 kr
Sesongplass Vinterhavn 75% sesongpris sommer
Sesongplass Vinter hummer, 1/10-30/11 1.500 kr
Strøm på «egne målere» avregnes den enkelte bruker
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0 m 550 kr
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0-8,0 m 800 kr
Vinteropplag, båtlengde over 8,0 m 1050 kr
Passive medl., årskontingent 475 kr