Priser

SBF Prisliste 2017

usteres med KPI iht årsmøtevedtak 2015 (3,5 prosent siste år, des-des),

OPPR INNSK INN- SKUDD BRYGGEA VGIFT MEDL- KONT ÅRSPRIS for medl SESONG PLASS
Grunntvannsplass 8,000 kr 9,900 kr 1,350 kr 1,300 kr 2,650 kr 3,350 kr
Grunntvannsplass m/bom 9,000 kr 11,175  kr 1,575 kr 1,300 kr 2,875kr 3,750 kr
Dypvann molo/trebrygge 10,000 kr 12,375 kr 1,800 kr 1,300 kr 3,100 kr 4,050 kr
Fl.brygge 2,5 / 5 u gangbom 9,600 kr 11,900 kr 1,700 kr 1,300 kr 3000 kr 4000 kr
Fl.brygge 2,5 / 5 9,900 kr 12,275 kr 1,725 kr 1,300 kr 3025 kr 4,100 kr
Fl.brygge 3,0 / 5 u gangbom 11,250 kr 13,950 kr 1,900 kr 1,300 kr 3,200 kr 4,600 kr
Fl.brygge 3,0 / 5 11,570 kr 14,325 kr 2,000 kr 1,300 kr 3,300 kr 4,700 kr
Fl.brygge 3,0 / 6 11,700 kr 14,475 kr 2,100 kr 1,300 kr 3,400 kr 4,800 kr
Fl.brygge 3,5 / 5 13,240 kr 16,400 kr 2,200 kr 1,300 kr 3,500 kr 5,450 kr
Fl.brygge 3,5 / 6 13,370 kr 16,575 kr 2,300 kr 1,300 kr 3,600 kr 5,550 kr
Fl.brygge 3,5 / 7 13,630 kr 16,900 kr 2,400 kr 1,300 kr 3,700 kr 5,650 kr
Fl.brygge 3,5 / 8 14,060 kr 17,400 kr 2,500 kr 1,300 kr 3,800 kr 5,750 kr
Fl.brygge 4,0 / 7 15,300 kr 18,925 kr 2,625 kr 1,300 kr 3,925 kr 6,250 kr
Fl.brygge 4,0 / 8 15,720 kr 19,450 kr 2,715 kr 1,300 kr 4,015 kr 6,350 kr
Fl.brygge 4,5 / 8 17,390 kr 21,550 kr 3,050 kr 1,300 kr 4,350 kr 7,100 kr
Fl.brygge 4,5 / 10 18,080 kr 22,400 kr 3,150 kr 1,300 kr 4,450 kr 7,350 kr
Fl.brygge 7,5 / 10 / 14 spes (bruker har innbet 17915 ekstra) 23,545 kr 29,175 kr 4,100 kr 1,300 kr 5,400 kr 16,900 kr
Fl.brygge ytterst c-bom 14 15,000 kr 18,550 kr 2,625 kr 1,300 kr 3,925 kr 6,000 kr
Jolleplass på K-brygga 1,050 kr

 

Styremedlem gis rabatt 3,100 kr
Kommitemedl gis rabatt 1,550 kr
Andre priser
Ikke oppmøte v/vakt 1200 kr
Frikjøp av vakt 900 kr
Kranutleie, medlem 400 kr
Kranutleie, andre 1000 kr
Sesongplass Vinterhavn 75% sesongpris sommer
Strøm på «egne målere» avregnes den enkelte bruker
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0 m 275 kr
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0-8,0 m 500 kr
Vinteropplag, båtlengde over 8,0 m 750 kr
Passive medl., årskontingent 400 kr