Priser

SBF Prisliste 2018

 Justeres med KPI iht årsmøtevedtak 2015 (3,5 prosent siste år, des-des),

  INNSKUDD BRYGGEAVGIFT MEDL. KONT *   SESONGPLASS
Grunntvannsplass 10,075 kr 1,375 kr 1,275 kr 3,375 kr
Grunntvannsplass m/bom 11,375  kr 1,600 kr 1,275 kr 3,775 kr
Dypvann molo/trebrygge 12,600 kr 1,825 kr 1,275 kr 4,100 kr
Fl.brygge 2,5 / 5 u gangbom 12,100 kr 1,725 kr 1,275 kr 4,125 kr
Fl.brygge 2,5 / 5 12,500 kr 1,750 kr 1,275 kr 4,625 kr
Fl.brygge 3,0 / 5 u gangbom 14,200 kr 1,925 kr 1,275 kr 4,625 kr
Fl.brygge 3,0 / 5 14,575 kr 2,050 kr 1,275 kr 4,725 kr
Fl.brygge 3,0 / 6 14,725 kr 2,150 kr 1,275 kr 4,850 kr
Fl.brygge 3,5 / 5 16,700 kr 2,250 kr 1,275 kr 5,500 kr
Fl.brygge 3,5 / 6 16,875 kr 2,350 kr 1,275 kr 5,700 kr
Fl.brygge 3,5 / 7 17,200 kr 2,450 kr 1,275 kr 5,800 kr
Fl.brygge 3,5 / 8 17,725 kr 2,550 kr 1,275 kr 5,900 kr
Fl.brygge 4,0 / 7 19,275 kr 2,675 kr 1,275 kr 6,325 kr
Fl.brygge 4,0 / 8 19,800 kr 2,775 kr 1,275 kr 6,425 kr
Fl.brygge 4,5 / 8 21,950 kr 3,100 kr 1,275 kr 7,225 kr
Fl.brygge 4,5 / 10 22,800 kr 3,200 kr 1,275 kr 7,425 kr
Fl.brygge 7,5 / 10 / 14 spes (bruker har innbet 17915 ekstra) 29,700 kr 4,175 kr 1,275 kr 17,200 kr
Fl.brygge ytterst c-bom 14 18,875 kr 2,675 kr 1,275 kr 6,100 kr
Jolleplass på K-brygga                                                                                                             1,050 kr

 

 * KNBF medlemskontingent per medlem  50 kr
Andre priser
Ikke oppmøte v/vakt 1300 kr
Frikjøp av vakt 1000 kr
Kranutleie, medlem 500 kr
Kranutleie, andre 1200 kr
Sesongplass Vinterhavn 75% sesongpris sommer
Strøm på «egne målere» avregnes den enkelte bruker
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0 m 500 kr
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0-8,0 m 750 kr
Vinteropplag, båtlengde over 8,0 m 1000 kr
Passive medl., årskontingent 450 kr