• Parkering i havna
  Parkeringsskive skal benyttes og parkering begrenses til TO TIMER. Benytt plassen ved renseanlegget for parkering utover to timer.
 • Områdekart
  Kart over geografisk bo- og hytteområde for medlemmer.
 • Søppeldunk for båtforeningens medlemmer
  Søppeldunk til småavfall fra båt settes opp i  havna i sommersesongen. NB ikke hytteavfall!!
 • Opplag og vinterklargjøring
  Medlemmer som benytter seg av tilbudet om vinteropplag må melde fra til styret. Vann på bryggene vil bli stengt i vinterhalvåret på grunn av frostfare!