Slevik Båtforening

20. mars 2023

Slevik båtforenings historie

Et hefte med Slevik båtforenings historie 1970 -2021 er til gratis utdeling for medlemmer. Henvendelse Nestleder.    
10. juni 2021

Parkering i havna

Parkeringsskive skal benyttes og parkering begrenses til TO TIMER. Benytt plassen ved renseanlegget for parkering utover to timer.
4. juni 2017

Søppeldunk for båtforeningens medlemmer

Søppeldunk til småavfall fra båt settes opp i  havna i sommersesongen. NB ikke hytteavfall!!
4. juni 2017

Krabbesnører til utlån