Kran

Krana blir ikke tilgjengelig før kommunebrygga er ferdig gjenoppbygget mot slutten av mai