Kranvakter 2022

Medlemmer og andre må kontakte foreningens kranvakter for å løfte opp eller sette ut båt med krana i havna. Maksvekt er 4 tonn og 30 fot, samt at det er plass i løfteåket.

Priser

For aktive medlemmer: kr. 500,- pr. løft, kr. 600,- dersom opp og ned skjer på en og samme tilkalling.
For passive medlemmer og for andre: Kr. 1300,- for opp og ned på samme tilkalling. Grunnet Corona-krisen skjer all betaling med VIPPS til konto 22717

Uke Kranvakt Telf.
16 Terje Larsen 481 50 617
17 Fred Hansen 951 61 541
18 Jørgen Johannessen 976 92 089
19 Christian Hellqvist 932 05 793
20 Terje Larsen 481 50 617
21 Fred Hansen 951 61 541
22 Jørgen Johannessen 976 92 089
23 Christian Hellqvist 932 05 793
24 Terje Larsen 481 50 617
25 Fred Hansen 951 61 541
26 Jørgen Johannessen 976 92 089
31 Christian Hellqvist 932 05 793
32 Terje Larsen 481 50 617
33 Fred Hansen 951 61 541
34 Jørgen Johannessen 976 92 089
35 Christian Hellqvist 932 05 793
36 481 50 617
37 Fred Hansen 951 61 541
38 Jørgen Johannessen 976 92 089
39 Christian Hellqvist 932 05 793
40 481 50 617
41 Fred Hansen 951 61 541
42 Jørgen Johannessen 976 92 089
43 Christian Hellqvist 932 05 793
44 Terje Larsen 481 50 617
45 Fred Hansen 951 61 541
46 Jørgen Johannessen 976 92 089
47 Christian Hellqvist 932 05 793
48 Terje Larsen 481 50 617
49 Fred Hansen 951 61 541
50 Jørgen Johannessen 976 92 089

Kranen betjenes følgende dager: Tirsdag, torsdag og lørdag. Bestilling av kran må skje senest kl. 20 dagen i forveien.Eventuelle spørsmål om kran eller kranvakt kan rettes til: Teknisk leder Magne Wold tlf: 93 21 82 93.

Eventuelle skader på båt i forbindelse med kranløft må dekkes av båtens eier.