Krana er ikke lenger sertifisert og skal fjernes

 

 

Kranen betjenes følgende dager: Tirsdag, torsdag og lørdag. Bestilling av kran må skje senest kl. 20 dagen i forveien.Eventuelle spørsmål om kran eller kranvakt kan rettes til: Teknisk leder Magne Wold tlf: 93 21 82 93.

Eventuelle skader på båt i forbindelse med kranløft må dekkes av båtens eier.