Opplag

Foreningen leier opplagsplass av Fredrikstad kommune. Opplagsplassen fungerer som parkeringsplass i sommersesongen. Det er et begrenset antall opplagsplasser. Kontakt kasserer.