Dugnadsarbeid

Kostnader ved drift av havneanlegget holdes nede ved hjelp av dugnader. Teknisk sjef tar gjerne imot nye medlemmer i dugnadsgjengen.

Dugnaddeltagere honoreres med kr 150 pr time.