Innmelding i foreningen

Innmelding i Slevik Båtforening gjøres via e-post til styret. Kontakt oss på post@slevikbf.no.