Slevik Båtforening ble etablert 07.07.1970. Foreningen er en non-profit organisasjon og vi driver egen båthavn på Slevik Brygge.

Foreningen er åpen for alle, men fast båtplass ved bryggene tildeles etter geografisk tilhørighet til Slevik. Les mer om dette i vedtektene.

Båtplass kan ikke omsettes, men tildeles av styret v/havnesjef etter nærmere bestemmelser. Plassene kan omdisponeres ved særskilte behov, men i hovedregel beholder man tildelt plass fra år til år.

Foreningens e-postadresse er: post@slevikbf.no. Vi oppfordrer til å benytte e-post.

Foreningens postadresse:

Slevik Båtforening
c/o Ove Mathisen
Slevik Platå 45
1622 Gressvik