Foreningens styre består av (2022-2023):

Tormod Schei
Leder
480 53 388   post@slevikbf.no

Helg Sture Harper
Nestleder
951 42 118   post@slevikbf.no

Bjørn Tore Westby
Sekretær
928 34 312   post@slevikbf.no

Ove Aa Mathisen
Kasserer
918 18 488   post@slevikbf.no

Christian Hellqvist
Havnesjef
932 05 793   post@slevikbf.no

Magne Wold
Tekn.leder
932 18 293   post@slevikbf.no