Styret

Foreningens styre består av (2016-2017):

Tormod Schei
Leder
480 53 388   post@slevikbf.no

Helg Sture Harper
Nestleder
951 42 118   post@slevikbf.no

Bjørn Tore Westby
Sekretær
928 34 312   post@slevikbf.no

Ove Aa Mathisen
Kasserer
918 18 488   post@slevikbf.no

Henry Tvete
Havnesjef
918 40 809   post@slevikbf.no

Magne Wold
Tekn.leder
932 18 293   post@slevikbf.no