Opplag og vinterklargjøring

Informasjon fra KNBF
26. januar 2017

Medlemmer som benytter seg av tilbudet om vinteropplag må melde fra til styret.

Vann på bryggene vil bli stengt i nær fremtid på grunn av frostfare!

Med vennlig hilsen
Styret i Slevik Båtforening