Opplag og vinterklargjøring

Krabbesnører til utlån
4. juni 2017

Medlemmer som benytter seg av tilbudet om vinteropplag må melde fra til styret.

Vann på bryggene vil bli stengt i vinterhalvåret på grunn av frostfare!