Priser ved bytte fra fast plass til sesongpris

Årsmøte
1. mars 2017
Krabbesnører til utlån
4. juni 2017

Til medlemmer i havna med fast plass som benytter annen plass.

Fra tid til annen kommer det opp spørsmål til styret vedrørende denne problemstillingen.

Situasjonen melder seg helst når et medlem har kjøpt seg større båt og den faste plassen ikke lenger er stor nok.
I de fleste tilfeller er det ikke mulig for styret v/havnesjef å tildele en ny fast plass av passende størrelse, men ved ulike akrobatiske øvelser løser havnesjefen dette ved å kunne tilby en ny midlertidig plass for en sesong av gangen.
Det er da altså snakk om en sesongplass og prises deretter, selv for medlemmer med ellers fast plass.

Et eksempel:

Båtplass 2,5m bred med 5 m bom koster for fast medlem 2.850,-, sesongpris 3.800,- (Innskudd 11.700,-) Tilsvarende for en 4,0m bred og med 8 m bom er 3.800,- og 6.000,- (Innskudd 18.550,-)

For bruk av denne større plassen på sesongbasis er altså prisen 6000 pr år.

Et medlem som bytter til ny fast plass som over vil måtte betale 950,- mer pr år, og i tillegg betale inn differansen i innskudd på 6.850.

Den opplevde forskjellen i årspris er altså dels en økning for større plass og dels for sesongtillegg.

Disse prisene er tatt fra prislisten som ble vedtatt på årsmøtet i mars i år, og med henvisning til diskusjoner på flere årsmøter.

For ordens skyld vil styret gjøre oppmerksom på at slik tildeling av sesongplass KUN GJELDER FOR ETT ÅR AV GANGEN.
Et medlem som har fått plass på sesongbasis må altså søke på nytt innen 1.mars neste år for å kunne bli med i ny vurdering.

Vennlig hilsen
For Styret
Ove Aa Mathisen
Kasserer