SBF Prisliste 2022

Merinnskudd vedtatt for årene 2022/2024, årsmøtet 2022

Justeres med KPI iht årsmøtevedtak 2015 (3,2 % siste år)

ANT. PLASSER

INN-

SKUDD

2021

 

 EKSORD

TILLEGG

22/24

INN-

SKUDD.

2022

BRYGGE

AVGIFT

MEDL-

KONT x)

ÅRSTOT

FAST MEDL.

X)

SESONG-

PLASS

1.5 – 30.9

Gruntvannsplass 21 13.300 925 14.225 1.250 1.450 2.700 3.700
Gruntvannsplass m/bom 36 14.900 1.050 15.950 1.525 1.450 2.975 4.125
Dypvann molo/trebrygge 32 16.425 1.075 17.500 1.625 1.450 3.075 4.500
Fl.brygge 2,5 / 5 u gangbom 4 15.925 1.200 17.125 1.775 1.450 3.225 4.525
Fl.brygge 2,5 / 5 2 16.325 1.275 17.600 1.875 1.450 3.325 5.000
Fl.brygge 2,5/6 1 16.725 1.325 18.050 1.950 1.450 3.400 5.200
Fl.brygge 3,0 / 5 u gangbom 2 18.400 1.350 19.750 1.950 1.450 3.400 5.300
Fl.brygge 3,0 /5 8 18.850 1.500 20.350 2.300 1.450 3.750 5.400
Fl.brygge 3,0/6 7 19.050 1.500 20.550 2.400 1.450 3.850 5.500
Fl.brygge 3,5 / 5 2 21.450 1.675 23.125 2.500 1.450 3.950 6.150
Fl.brygge 3,5 / 6 31 21.700 1.700 23.400 2.600 1.450 4.050 6.400
Fl.brygge 3,5 / 7 19 22.100 1.725 23.825 2.725 1.450 4.175 6.500
Fl.brygge 3,5/8 11 22.700 1.925 24.625 3.125 1.450 4.575 6.650
Fl.brygge 4,0 / 7 4 24.625 2.175. 26.800 3.450 1.450 4.900 7.150
Fl.brygge 4,0 / 8 24 25.275 2.325 27.600 3.725 1.450 5.175 7.250
Fl.brygge 4,5 / 8 1 27.950 2.550 30.500 4.150 1.450 5.600 8.200
Fl.brygge 4,5/10 8 29.025 2.625 31.650 4.300 1.450 5.750 8.500
Fl.brygge 6,2/10-14 (+17.905) 1 37.450 3.275 40.725 5.600 1.450 7.050 19.250
Sum ORDINÆRE båtplasser 214
Jolleplass+ (inneklemte plasser) 16 1.725
Jolleplass på K-brygga 11 1.200
Kajakkplass på D- og J-brygge 40 1.050 525

SUM «PLASSER» I HAVNA                         281

x) Kontingenten tillegges KNBF avgift

Styremedlem gis rabatt                                 4.200

Komitemedlem gis rabatt                             2.100

Seniormedlem (+80) gis rabatt                     1.025

Andre priser

Ikke oppmøte v/vakt 1.500 kr
Frikjøp av vakt 1.200 kr
Kranutleie, medlem 525 kr
Kranutleie, andre 1.350 kr
Sesongplass Vinterhavn 75% sesongpris sommer
Sesongplass Vinter hummer, 1/10-30/11 1.750 kr
Strøm på tildelte plasser 350 kr
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0 m 775 kr
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0-8,0 m 1.050 kr
Vinteropplag, båtlengde over 8,0 m 1.300 kr
Passive medl., årskontingent  500 kr