Priser

SBF Prisliste 2021

Merinnskudd vedtatt for årene 2019/2021, årsmøtet 2019

Justeres med KPI iht årsmøtevedtak 2015 (2,2 % siste år)

ANT. PLASSER

INN-

SKUDD

2020

 

 EKSORD

TILLEGG

19/21

INN-

SKUDD.

2021

BRYGGE

AVGIFT

MEDL-

KONT x)

ÅRSAVG

FAST MEDL.

X)

SESONG-

PLASS

1.5 – 30.9

Gruntvannsplass 21 12.200 1.100 13.275 1.475 1.375 2.850 3.750
Gruntvannsplass m/bom 36 13.700 1.200 14.875 1.700 1.375 3.075 4.200
Dypvann molo/trebrygge 32 15.125 1.300 16.400 1.975 1.375 3.350 4.550
Fl.brygge 2,5 / 5 u gangbom 4 14.625 1.300 15.900 1.900 1.375 3.275 5.100
Fl.brygge 2,5 / 5 2 15.025 1.300 16.300 1.900 1.375 3.275 5.200
Fl.brygge 2,5/6 1 15.375 1.400 16.700 2.000 1.375 3.375 5.075
Fl.brygge 3,0 / 5 u gangbom 2 16.975 1.425 18.375 2.100 1.375 3.475 5.075
Fl.brygge 3,0 /5 8 17.400 1.450 18.825 2.225 1.375 3.600 5.225
Fl.brygge 3,0/6 7 17.600 1.450 19.025 2.325 1.375 3.700 5.375
Fl.brygge 3,5 / 5 2 19.825 1.600 21.400 2.425 1.375 3.800 6.075
Fl.brygge 3,5 / 6 31 20.050 1.650 21.650 2.525 1.375 3.900 6.300
Fl.brygge 3,5 / 7 19 20.425 1.650 22.050 2.625 1.375 4.000 6.400
Fl.brygge 3,5/8 11 21.000 1.675 22.650 2.725 1.375 4.100 6.500
Fl.brygge 4,0 / 7 4 22.800 1.800 22.800 2.875 1.375 4.250 7.000
Fl.brygge 4,0 / 8 24 23.400 1.875 25.225 2.975 1.375 4.350 7.150
Fl.brygge 4,5 / 8 1 25.900 2.050 27.900 3.325 1.375 4.700 8.000
Fl.brygge 4,5/10 8 26.900 2.125 29.000 3.450 1.375 4.825 8.225
Fl.brygge 6,2/10-14 (+17.905) 1 34.800 2.625 37.375 4.500 1.375 5.875 19.100
Sum ORDINÆRE båtplasser 214
Jolleplass+ (inneklemte plasser) 16 1.650
Jolleplass på K-brygga 11 1.150
Kajakkplass på D- og J-brygge 32 1.025 525

SUM “PLASSER” I HAVNA                      273

x) Kontingenten tillegges KNBF medlemskontingent med 150 kr

Styremedlem gis rabatt                                 4.000

Komitemedlem gis rabatt                             2.000

Seniormedlem (+80) gis rabatt                     1.000

Andre priser

Ikke oppmøte v/vakt 1.500 kr
Frikjøp av vakt 1.100 kr
Kranutleie, medlem 500 kr
Kranutleie, andre 1.300 kr
Sesongplass Vinterhavn 75% sesongpris sommer
Sesongplass Vinter hummer, 1/10-30/11 2.000 kr
Strøm på tildelte plasser 300 kr
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0 m 750 kr
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0-8,0 m 1.000 kr
Vinteropplag, båtlengde over 8,0 m 1.250 kr
Passive medl., årskontingent  500 kr