Priser

SBF Prisliste 2019

Justeres med KPI iht årsmøtevedtak 2015 (3,5 prosent siste år, des-des),

Ant. plasser Eksord tillegg 19/21 Innskudd 2019 Bryggeavg. Medl. kont. * Årsavg. fast medl.* Sesongplass 1.5 – 30.9
Grunntvannsplass 30 1.050 11.125 1.425 1.325 2.750 3.500
Grunntvannsplass m/bom 33 1.150 12.525 1.650 1.325 2.975 3.900
Flytebrygge A 37 1.250 13.850 1.875 1.325 3.200 4.250
Fl.brygge 2,5 / 5 u gangbom 4 1.250 13.350 1.775 1.325 3.100 4.275
Fl.brygge 2,5 / 5 3 1.250 1.3750 1.800 1.325 3.125 4.775
Fl.brygge 3,0 / 5 u gangbom 2 1.375 15.575 2.000 1.325 3.325 4.775
Fl.brygge 3,0 / 5 7 1.400 15.975 2.125 1.325 3.450 4.900
Fl.brygge 3,0 / 6 7 1.400 16.175 2.225 1.325 3.550 5.025
Fl.brygge 3,5 / 5 2 1.550 18.250 2.325 1.325 3.650 5.700
Fl.brygge 3,5 / 6 32 1.575 18.450 2.425 1.325 3.750 5.900
Fl.brygge 3,5 / 7 17 1.600 18.800 2.525 1.325 3.850 6.000
Fl.brygge 3,5 / 8 9 1.625 19.350 2.625 1.325 3.950 6.100
Fl.brygge 4,0 / 7 3 1.750 21.025 2.775 1.325 4.100 6.550
Fl.brygge 4,0 / 8 27 1.775 21.575 2.875 1.325 4.200 6.650
Fl.brygge 4,5 / 8 1 1.950 23.900 3.200 1.325 4.525 7.500
Fl.brygge 4,5 / 10 8 2.025 2.4825 3.325 1.325 4.650 7.700
Fl.brygge 7,5 / 10 / 14 spes (Bruker har innbet. 17.915 ekstra) 1 2.525 30750 4.325 1.325 5.650 17.800
Fl.brygge ytterst c-bom 14 4100 6325
Jolleplass+ (inneklemte plasser) 11 1600
Jolleplass på K-brygga 11 1050
Kajakkplass på D- og J-brygge 36 500

* Kontingenten tillegges KNBF medlemskontingent med 150 kr

Andre priser

Ikke oppmøte v/vakt 1.350 kr
Frikjøp av vakt 1.025 kr
Kranutleie, medlem 500 kr
Kranutleie, andre 1.250 kr
Sesongplass Vinterhavn 75% sesongpris sommer
Sesongplass Vinter hummer, 1/10-30/11 1.500 kr
Strøm på “egne målere” avregnes den enkelte bruker
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0 m 550 kr
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0-8,0 m 800 kr
Vinteropplag, båtlengde over 8,0 m 1050 kr
Passive medl., årskontingent 475 kr