Her kan du søke om fast plass, sesongplass, jolleplass, kajakkplass eller melde fra dersom du ikke skal benytte plassen kommende sesong.
Tildeling
Alle kan søke båtplass, men tildeling av fast båtplass i havnen skjer etter ansiennitetsprinsippet. Alle som ønsker å bli tildelt fast båtplass må ha postadressen eller hyttenummer innenfor et geografisk definert område, være medlem i båtforeningen og ha betalt medlemskontingent.
For ytterligere informasjon om vedtekter og hvilke tildelingsprinsipper som gjelder for SBF se vedtektene. For båtlengde se havnereglement. 
Fyll inn ALLE feltene og skriv litt nederst hvis du har mer info til oss.


    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    30 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.050 kr

    Innskudd 2019

    11.125 kr

    Bryggeavgift

    1.425 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    3.525 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    33 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.150 kr

    Innskudd 2019

    12.525 kr

    Bryggeavgift

    1.650 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    3.925 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    37 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.250 kr

    Innskudd 2019

    13.850 kr

    Bryggeavgift

    1.875 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    4.275 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    4 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.250 kr

    Innskudd 2019

    13.350 kr

    Bryggeavgift

    1.775 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    4.300 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    3 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.250 kr

    Innskudd 2019

    13.750 kr

    Bryggeavgift

    1.800 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    4.800 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    3 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.375 kr

    Innskudd 2019

    15.575 kr

    Bryggeavgift

    2.000 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    4.775 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    7 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.400 kr

    Innskudd 2019

    15.975 kr

    Bryggeavgift

    2.125 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    4.925 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    7 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.400 kr

    Innskudd 2019

    16.175 kr

    Bryggeavgift

    2.225 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    5.050 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    2 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.550 kr

    Innskudd 2019

    18.250 kr

    Bryggeavgift

    2.325 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    5.725 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    32 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.575 kr

    Innskudd 2019

    18.450 kr

    Bryggeavgift

    2.425 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    5.925 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    17 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.600 kr

    Innskudd 2019

    18.800 kr

    Bryggeavgift

    2.525 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    6.025 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    9 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.625 kr

    Innskudd 2019

    19.350 kr

    Bryggeavgift

    2.625 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    6.125 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    3 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.750 kr

    Innskudd 2019

    21.025 kr

    Bryggeavgift

    2.775 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    6.575 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    27 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.775 kr

    Innskudd 2019

    21.575 kr

    Bryggeavgift

    2.875 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    6.675 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    1 plass

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    1.950 kr

    Innskudd 2019

    23.900 kr

    Bryggeavgift

    3.200 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    7.525 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    8 plasser

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    2.025 kr

    Innskudd 2019

    24.825 kr

    Bryggeavgift

    3.325 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    7.725 kr

    Priser for denne plassen

    Antall plasser

    1 plass

    Ekstraordinært tillegg 19/21

    2.525 kr

    Innskudd 2019

    32.225 kr

    Bryggeavgift

    4.325 kr

    Medlemskontigent

    1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)

    Sesongplass 1.5 til 30.9

    17.900 kr