Søknad om båtplass i Slevik Båtforening

Her kan du søke om fast plass, sesongplass, jolleplass, kajakkplass eller melde fra dersom du ikke skal benytte plassen kommende sesong.
Tildeling
Alle kan søke båtplass, men tildeling av fast båtplass i havnen skjer etter ansiennitetsprinsippet. Alle som ønsker å bli tildelt fast båtplass må ha postadressen eller hyttenummer innenfor et geografisk definert område, være medlem i båtforeningen og ha betalt medlemskontingent.
For ytterligere informasjon om vedtekter og hvilke tildelingsprinsipper som gjelder for SBF se vedtektene. For båtlengde se havnereglement. 
Fyll inn ALLE feltene og skriv litt nederst hvis du har mer info til oss.


Priser for denne plassen

Antall plasser 30 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.050 kr
Innskudd 2019 11.125 kr
Bryggeavgift 1.425 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 3.525 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 33 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.150 kr
Innskudd 2019 12.525 kr
Bryggeavgift 1.650 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 3.925 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 37 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.250 kr
Innskudd 2019 13.850 kr
Bryggeavgift 1.875 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 4.275 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 4 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.250 kr
Innskudd 2019 13.350 kr
Bryggeavgift 1.775 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 4.300 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 3 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.250 kr
Innskudd 2019 13.750 kr
Bryggeavgift 1.800 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 4.800 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 3 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.375 kr
Innskudd 2019 15.575 kr
Bryggeavgift 2.000 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 4.775 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 7 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.400 kr
Innskudd 2019 15.975 kr
Bryggeavgift 2.125 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 4.925 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 7 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.400 kr
Innskudd 2019 16.175 kr
Bryggeavgift 2.225 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 5.050 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 2 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.550 kr
Innskudd 2019 18.250 kr
Bryggeavgift 2.325 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 5.725 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 32 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.575 kr
Innskudd 2019 18.450 kr
Bryggeavgift 2.425 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 5.925 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 17 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.600 kr
Innskudd 2019 18.800 kr
Bryggeavgift 2.525 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 6.025 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 9 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.625 kr
Innskudd 2019 19.350 kr
Bryggeavgift 2.625 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 6.125 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 3 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.750 kr
Innskudd 2019 21.025 kr
Bryggeavgift 2.775 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 6.575 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 27 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.775 kr
Innskudd 2019 21.575 kr
Bryggeavgift 2.875 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 6.675 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 1 plass
Ekstraordinært tillegg 19/21 1.950 kr
Innskudd 2019 23.900 kr
Bryggeavgift 3.200 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 7.525 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 8 plasser
Ekstraordinært tillegg 19/21 2.025 kr
Innskudd 2019 24.825 kr
Bryggeavgift 3.325 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 7.725 kr
Priser for denne plassen

Antall plasser 1 plass
Ekstraordinært tillegg 19/21 2.525 kr
Innskudd 2019 32.225 kr
Bryggeavgift 4.325 kr
Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
Sesongplass 1.5 til 30.9 17.900 kr