Her kan du søke om fast plass, sesongplass, jolleplass, kajakkplass eller melde fra dersom du ikke skal benytte plassen kommende sesong.
Tildeling
Alle kan søke båtplass, men tildeling av fast båtplass i havnen skjer etter ansiennitetsprinsippet. Alle som ønsker å bli tildelt fast båtplass må ha postadressen eller hyttenummer innenfor et geografisk definert område, være medlem i båtforeningen og ha betalt medlemskontingent.
For ytterligere informasjon om vedtekter og hvilke tildelingsprinsipper som gjelder for SBF se vedtektene. For båtlengde se havnereglement. 
Fyll inn ALLE feltene og skriv litt nederst hvis du har mer info til oss.


  Priser for denne plassen

  Antall plasser 30 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.050 kr
  Innskudd 2019 11.125 kr
  Bryggeavgift 1.425 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 3.525 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 33 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.150 kr
  Innskudd 2019 12.525 kr
  Bryggeavgift 1.650 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 3.925 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 37 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.250 kr
  Innskudd 2019 13.850 kr
  Bryggeavgift 1.875 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 4.275 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 4 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.250 kr
  Innskudd 2019 13.350 kr
  Bryggeavgift 1.775 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 4.300 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 3 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.250 kr
  Innskudd 2019 13.750 kr
  Bryggeavgift 1.800 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 4.800 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 3 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.375 kr
  Innskudd 2019 15.575 kr
  Bryggeavgift 2.000 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 4.775 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 7 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.400 kr
  Innskudd 2019 15.975 kr
  Bryggeavgift 2.125 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 4.925 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 7 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.400 kr
  Innskudd 2019 16.175 kr
  Bryggeavgift 2.225 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 5.050 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 2 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.550 kr
  Innskudd 2019 18.250 kr
  Bryggeavgift 2.325 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 5.725 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 32 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.575 kr
  Innskudd 2019 18.450 kr
  Bryggeavgift 2.425 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 5.925 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 17 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.600 kr
  Innskudd 2019 18.800 kr
  Bryggeavgift 2.525 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 6.025 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 9 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.625 kr
  Innskudd 2019 19.350 kr
  Bryggeavgift 2.625 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 6.125 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 3 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.750 kr
  Innskudd 2019 21.025 kr
  Bryggeavgift 2.775 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 6.575 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 27 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.775 kr
  Innskudd 2019 21.575 kr
  Bryggeavgift 2.875 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 6.675 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 1 plass
  Ekstraordinært tillegg 19/21 1.950 kr
  Innskudd 2019 23.900 kr
  Bryggeavgift 3.200 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 7.525 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 8 plasser
  Ekstraordinært tillegg 19/21 2.025 kr
  Innskudd 2019 24.825 kr
  Bryggeavgift 3.325 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 7.725 kr
  Priser for denne plassen

  Antall plasser 1 plass
  Ekstraordinært tillegg 19/21 2.525 kr
  Innskudd 2019 32.225 kr
  Bryggeavgift 4.325 kr
  Medlemskontigent 1.325 kr (+kontingent til KNBF 150,-)
  Sesongplass 1.5 til 30.9 17.900 kr