Alle får tilsendt årets vaktlister. Kun de som står på listene har fått vakt denne sesongen.

I henhold til foreningens vedtekter § 4.e kan styret pålegge medlemmene å gå vakt i havna.
Vi viderefører etablert ordning med vakten som fortsetter å være mer ”selvbetjent” det vil si:
Det må fylles inn opplysninger om oppmøte og vakten i vaktjournalen som ligger i vaktbua.
Om det ikke er skrevet i vaktjournalen vurderes det likt med ikke å ha møtt opp. Det vil da bli sendt regning på straffegebyr kr. 1200,- til den som står oppført på angjeldende dato i distribuert vaktliste.

Det er medlemmenes egen oppgave å bytte datoer innbyrdes, erstatter må være fylt 18 år.

Dersom bytte med andre ikke er mulig, kan det ringes  til følgende i tur og orden, IKKE  MELDING TIL ALLE SAMTIDIG:
Cato Andersen tlf. 473 43 884,  Knut Ekeli 906 83 837. Disse kan muligens ta vakten for deg. Oppgjør skjer da direkte med den som tar vakten, Kr. 1025,- Slike henvendelser bør skje med minst en ukes varsel. Ikke oppmøte ved vakt faktureres med Kr. 1350,-

Den som har vakt ringer til neste på listen for å minne ham på vakten. Dette gjøres fortrinnsvis litt tidligere på kvelden enn etter at man selv har møtt opp!!
Men husk det er kun ditt ansvar å møte opp, selv om du ikke har fått telefon fra vakten for kvelden før din egen.

Vakten kan utføres av en eller to personer, ved en vakt kun stasjonær vakt, ved to personer jevnlig patruljering i havna.
Havnevakten oppfordres også til å ta en «rydderunde» på båtforeningens område, holde vaktbu «ren og ryddig» samt sjekke om gjesteplasser betaler havneavgift. Parkering skal heller ikke vare over 2 timer på anviste plasser, disse skal varsles med lapper på frontrute (ligger i skapet).

Skjer det noe alarmerende, ring Politiet tlf.nr 02800

PARKERING
Vi minner om at parkeringsplassene på brygga hovedsakelig skal benyttes til av-/ pålessing og kortvarig opphold (maks 2 timer)-
Vi henstiller alle om å benytte seg av plassen på renseanlegget dersom Du må benytte bilen.
Dette med hensyn til Dine båtvenner i Slevik båtforening

GOD VAKT!
Hilsen styret i Slevik Båtforening